Om Skellefteå filmstudio/About us

Skellefteå filmstudio har outtröttligt visat kvalitetsfilm i över 50 år! Skellefteå Film Club have been tirelessly showing quality films since 1966.

Skellefteå filmstudio är en ideell förening med syfte att försöka främja filmen i konstnärligt avseende. In english, see below.

Vi visar åtta filmer varje termin. Filmer visas tisdagar kl. 18.30. Plats: Nordanå, Skellefteå

Mycket information ges kontinuerligt genom vår sida på Facebook. Gå in och gilla oss där.

Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Det finns drygt 100 filmklubbar runt om i landet, med ca 30 000 medlemmar per år. Länk till Sveriges Förenade Filmstudios: http://www.sff-filmstudios.org/ 

2016 fyllde Skellefteå filmstudio 50 år och det firade vi i mars 2017 med ett späckat filmprogram och avslutade med middag med film. Vi visade bl a Krakel Spektakel, svensk musikalfilm från 2014 i regi av Elisabet Gustafsson. Filmen bygger på Lennart Hellsings verser och berättelser. Representanter från Film i Västerbotten berättade om sin verksamhet och visade ett antal kortfilmer i olika genrer. Stig Forssell (kulturstipendiat 2016) och Tomas Hultman (styrelseledamot) samtalade om Skellefteå filmstudios historia och idé.

Skellefteå Film Club is a non-profit association that aims to promote the artistic sense of cinema. Each term, eight films are shown every other Tuesday at 18:30, at Nordanå, Skellefteå. More information is provided on our Facebook page. Visit us there and give us a Like.

Skellefteå Film Club is associated to SFF (Sweden’s United Film Clubs). There are about 100 films clubs all over Sweden, with approximately 30,000 members each year. SFF’s website

In 2016, Skellefteå Film Club turned 50 years old, and we celebrated it in March 2017 with a packed film program and dinner. 

Nordanåteatern

Filmerna visas på Nordanåteatern i Skellefteå. Det finns plats för 450 personer. 

Each term, eight films are shown at Nordanå, Skellefteå. There is room for 450 people.

Styrelsen/The Board

Ledamot/Board member: Ingela Frän

Ledamot/Board member: Anita Gunnarsson

Ledamot/Board member: Ksenya Makovetskaya

Kassör

Stig Forssell,

, 070 3595004

Sekreterare

Anita Gunnarsson

Filmansvarig

Stig Forssell,

, 0703595004

Ordförande

Maria Eriksson,

, 0703114970