Bli medlem/Become a member

Skellefteå filmstudio visar åtta filmer varje termin. Skellefteå Film Club shows eight films every term.

Som medlem i Skellefteå filmstudio får du se samtliga filmer på programmet för 250 kronor per termin. Medlemskort köper du i samband med våra visningar och gäller då som biljett till samtliga filmer på den terminens program. Det går inte att lösa biljett till enstaka visningar. Betalning sker antingen via swish på nummer 123 667 76 29 eller med kort vid visningarna.

As a member of Skellefteå Film Club, you get to see all the films on the program for SEK 250 per term. The membership card gives you admission to all our screenings during the term. It is not possible to purchase tickets for single screenings. Payment is made either via swish 123 667 76 29 or by card at the screenings.